Vårt arv


Över 100 år av bärkraft.

Sacci har sitt ursprung i Torsång år 1914 då Wiktor Haglöf startade tillverkning och försäljning av ryggsäckar för vardagsbruk till skogsarbetande bönder i Dalarna.


Företaget växte och under 30-talet inleddes ett samarbete med Svenska Försvaret. 1956 tog sönerna Rolf och Hans över, och på 60- och 70-talet inriktades produktionen alltmer mot fritidsprodukter. Under perioden 1974-1987 ingick företaget i Bonnierkoncernens fritidsdivision Frostagruppen och var en av landets ledande producenter av bärutrustning för fritidsändamål. Idag är det Haglöfs Scandinavia som har rätten till Haglöfsnamnet.

1987 köpte Hans Haglöf tillbaka produktionsenheten i Borlänge med målet att förse militären, sjukvården och industrin med ryggsäckar, väskor och andra bärutrustningar. 1990 rekonstruerades företaget, och 1992 antogs det nuvarande namnet Sacci Ryggsäckar AB. Idag utgörs ägarstrukturen av Hans barn och barnbarn. 

Sacci har alltid haft ambitionen att producera varor av mycket hög kvalitet. Vanliga ryggsäckar används kanske bara några veckor om året, medan produkter för professionella och militära användare ska brukas dagligen i flera år. Vi vet hur bärutrustning slits och var den kan gå sönder vid oaktsamhet. Vi väljer därför noggrant material och förstärkningar på kritiska ställen. 


Jubileumsrycksäcken som togs fram 2014 för att fira Haglöfs 100 år. Den tillverkades av enbart svenska material, och i begränsad numrerad upplaga.