The Sacci way


Hur vi arbetar. Och varför.
​​​​​​​​​​​​​​
Vi vill med vår kunskap ge människor en bättre och säkrare vardag

​​​​​​​
I över 100 år har vi innanför våra robusta dalaväggar knutit ihop passion, hantverksskicklighet, erfarenhet och spetskompetens för att ta fram någonting som inte liknar något annat. Något unikt som är anpassat för dig som behöver en mer effektiv vardag, något som hjälper dig att möta dina utmaningar på bästa sätt och något som ser till dina behov – en innovativ lösning.

Vi utvecklar och producerar högkvalitativa bärlösningar helt efter kundens behov. Vi arbetar mot vårt eget sortiment men utvecklar även direkt åt kund. Vi har produktutveckling och produktion under ett och samma tak. Vi arbetar i ett brett spektra och gör allt från små väskor till täckhuvar, verktygsbälten och handsfree-lösningar inom alla branscher. Vi kombinerar erfarenhet med nytänkande och endast fantasin sätter stopp när det kommer till att utveckla en produkt som svarar på kundens behov.
Vem är du? Vad arbetar du med? Vilka behov har du? Det är viktigt för oss att förstå dina behov, dina utmaningar och hur vi kan göra din vardag effektivare. Med hållbarhet som ledstjärna, bra kvalité för extrema förhållanden och med svensk kvalitetssäkring kommer vi att göra allt för att utveckla och leverera en produkt i högklass.
Det är viktigt för oss att förstå dina behov, dina utmaningar och hur vi kan göra din vardag effektivare.
Vi arbetar främst mot områdena sjukvård, industri, militär och polis. Men med världen i sikte finns det inget som begränsar oss. Med många år av hårt slit, innovation, utveckling, produktion och tester så har vi tagit oss – från Torsång till världen.

​​​​​​​Vår produktion följer rutiner enligt ISO 9001 och ISO 14001 och vi uppfyller även MDD annex V för en CE-märkt produkt, samt följer lagar och förordningar. 1990 blev vi certifierade av Försvarets Materielverk genom att klara deras motsvarighet AQAP9.