bild-farfarbild-farfar
bild farfar
Vår historia

​​​​​​​Sacci Ryggsäckar har sitt ursprung i Torsång år 1914. Då startade Wiktor Haglöf tillverkning och försäljning av ryggsäckar för vardagsbruk till skogsarbetande bönder i Dalarna.
Företaget växte och under 30-talet inleddes ett samarbete med Svenska Försvaret. 
1956 tog sönerna Rolf och Hans över, och på 60- och 70-talet inriktades produktionen alltmer mot fritidsprodukter. Under perioden 1974-1987 ingick företaget i Bonnierkoncernens fritidsdivision Frostagruppen och var en av landets ledande producenter av bärutrustning för fritidsändamål. Idag är det Haglöfs Scandinavia som har rätten till Haglöfsnamnet.

1987 köpte Hans Haglöf tillbaka produktionsenheten i Borlänge med målet att förse militären, sjukvården och industrin med ryggsäckar, väskor och andra bärutrustningar. 1990 rekonstruerades företaget, och 1992 antogs det nuvarande namnet Sacci Ryggsäckar AB. Idag utgörs ägarstrukturen av Hans barn och barnbarn. 

Sacci har alltid haft ambitionen att producera varor av mycket hög kvalitet. Vanliga ryggsäckar används kanske bara några veckor om året, medan produkter för professionella  och militära användare ska de brukas dagligen i flera år. Vi vet hur bärutrustning slits och var den kan gå sönder vid oaktsamhet. Vi väljer därför noggrannt material och förstärkningar på kritiska ställen. 

Vår produktion följer rutiner som i stort överensstämmer med ISO 9001 (och arbetet med att implementera detta till fullo pågår), och vi uppfyller även MDD annex V för en CE-märkt produkt, samt följer lagar och förordningar. 1990 blev vi certifierade av Försvarets Materielverk genom att klara deras motsvarighet AQAP9.

Till höger visas jubileumsrycksäcken som togs fram 2014 för att fira Haglöfs 100 år. Den är tillverkad av svenska material, och i begränsad numrerad upplaga.
100-aringen100-aringen
100 aringen